Verhalen Jaarbeeld 2020

Lees hier de artikelen en verhalen uit het Jaarbeeld 2020 met als thema 'Ga voor een leven dat jou past'.

Je kunt hier binnenkort de jaarrekening van 2020 bekijken en downloaden.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt RIBW Brabant jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om inzicht: de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden. Klik hier voor voor het document ‘Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur 2020’.

Contact?

Wil je in contact komen met ons naar aanleiding van een van de onderwerpen of verhalen uit het Jaarbeeld ‘Ga voor een leven dat jou past’?

Geef je ons je naam en adres door en we versturen je een papieren magazine per post.  

Basis | Jaarbeeld 2019