Accepteer marketing-cookies om deze publicatie te bekijken

Verhalen Jaarbeeld 2020

Lees hier de artikelen en verhalen uit het Jaarbeeld 2020 met als thema 'Ga voor een leven dat jou past'.

Bestuursverslag 2020

Het Bestuursverlag van RIBW Brabant 2020 vormt een aanvulling op het Jaarbeeld 2020 en is (uitsluitend) bedoeld om meer zicht te geven op het strategisch beleid, het bestuurlijk proces en de invulling van Governance binnen RIBW Brabant in het verslagjaar. Klik hier voor het Bestuursverslag 2020

Jaarrekening 2020

Lees en download hier de jaarrekening van 2020.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt RIBW Brabant jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om inzicht: de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden.
Klik hier voor voor het document ‘Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur 2020’.

ANBI

RIBW Brabant staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij voldoen aan door de Belastingdienst vastgestelde criteria. Meer informatie hierover vind je in het ‘Standaardformulier publicatieplicht ANBI’.

Contact?

Wil je in contact komen met ons naar aanleiding van een van de onderwerpen of verhalen uit het Jaarbeeld ‘Ga voor een leven dat jou past’?

Geef je ons je naam en adres door en we versturen je een papieren magazine per post.  

Basis | Jaarbeeld 2019