Extra stapje

Helaas stond ook 2021 voor een groot deel in het teken van corona. Wederom slaagden we er ook in dit tweede coronajaar iom binnen de mogelijkheden de zorg verantwoord door te laten lopen. Want de impact was fors, ook voor onze medewerkers en cliënten. Gelukkig was iedereen bereid om weer dat éxtra stapje te zettenDaar waar face-to-face contact niet mogelijk was, konden we dankzij de opgedane online ervaring goed in contact blijven met elkaar en de zorg en organisatieontwikkelingen gewoon door laten lopen. Zoals initiatieven die de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis ondersteunen met als doel om meer cliënten ambulante zorg in de eigen omgeving te kunnen bieden.

Creatieve oplossingen

Vanuit onze herstelvisie geloven we in en streven we een inclusieve samenleving na, waarin plek is voor iedereen. Alleen dan is participatie mogelijk. We maken ons sterk om samen met onze partners van Hart van Brabant een inclusieve regio te maken. Daarbij zoeken we samen met hen naar creatieve oplossingen en ontwikkelen we nieuwe woon-zorg concepten, om dit mogelijk te maken en belemmeringen op de route naar herstel zo min mogelijk in de weg te laten staan.

Lees ‘m ook!

Je leest er meer over in de Basis Jaarbeeld 2021. Deze kwam medio juni 2022 uit en verspreiden we als papieren en digitale versie onder cliënten, medewerkers en vrijwilligers, buurtbewoners en familie, gemeentes en andere zorgorganisaties.
Bekijk de foto’s, het flipbook en lees de interviews en artikelen uit Versterkte Veerkracht.