Accepteer marketing-cookies om deze publicatie te bekijken

Eind juni delen we ons nieuwe magazine Jaarbeeld ‘Sterke sociale basis’ over 2022 waarin we laten zien hoe wij herstelondersteunende zorg bieden en werken aan participatie van mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. We blikken terug op 2022 en kijken vooruit naar 2023. 

Bestuursverslag 2021

Het Bestuursverlag van RIBW Brabant 2021 vormt een aanvulling op het Jaarbeeld 2021 en is (uitsluitend) bedoeld om meer zicht te geven op het strategisch beleid, het bestuurlijk proces en de invulling van Governance binnen RIBW Brabant in het verslagjaar. Klik hier voor het Bestuursverslag 2021

Jaarrekening 2021

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt RIBW Brabant jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om inzicht: de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden.
Klik hier voor de jaarrekening van 2021.
Klik hier voor voor het document ‘Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur 2021’.

ANBI

RIBW Brabant staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij voldoen aan door de Belastingdienst vastgestelde criteria. Meer informatie hierover vind je in het ‘standaardformulier publicatieplicht ANBI’.

Contact?

Wil je in contact komen met ons naar aanleiding van een van de onderwerpen of verhalen uit het Jaarbeeld ‘Versterkte veerkracht’?

Geef je ons je naam en adres door en we versturen je een papieren magazine per post.  

Basis | Jaarbeeld 2019