Met onze integrale, persoonlijke benadering helpen we cliënten hun draai te vinden in het dagelijks leven. RIBW Brabant focust niet alleen op een psychische of psychiatrische stoornis. Wij bekijken het grotere plaatje: wat is belangrijk voor iemand? En waar kan iemand ondersteuning bij gebruiken en zich in ontwikkelen? Wij bieden ondersteuning bij diverse zaken die een prominente rol spelen in ieders leven.

Blik op de toekomst
We sluiten qua terminologie een-op-een aan bij de zes leefgebieden zoals die door een aantal partnergemeentes geformuleerd zijn in de collectieve Wmo-inkoop. De begeleiding richt zich op:

  • Wonen; de cliënt kan zelfstandig het huishouden voeren.
  • Financiën; de cliënt heeft controle over financiën en administratie.
  • Regie op eigen leven; de cliënt is psychisch stabiel en in staat om activiteiten in het dagelijks leven, zoals boodschappen doen, sporten of hobby’s uit te voeren.
  • Maatschappelijke participatie; de cliënt levert een actieve bijdrage aan de samenleving met zinvolle of arbeidsmatige dagbesteding, scholing en/of (vrijwilligers-)werk.
  • Gezin en huiselijke relaties; gezinsleden gaan goed met elkaar om en er is een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen.
  • Sociaal netwerk; de cliënt heeft voldoende mensen om zich heen, die kunnen ondersteunen als het nodig is. Cliënten krijgen bijvoorbeeld begeleiding bij eenzaamheid en mantelzorgers worden ontlast.

Samen met de cliënt analyseren we de situatie volgens deze zes leefgebieden. Daarbij brengen we de krachten en de valkuilen in kaart. Zo bieden we op een integrale manier begeleiding, waar onze cliënten de vruchten van kunnen plukken. Lees hoe het Dirk, Meryem en Dion verder hielp.