We helpen cliënten hun draai te vinden in het dagelijks leven. Onze herstelondersteunende zorg sluit aan bij zes leefgebieden: woonbegeleiding; financiën en administratie; gezondheid en regie op eigen leven; sociale relaties; werken, dagbesteding en leren; gezin en huiselijke relaties. Daarnaast sluiten we aan bij de vier fasen van herstel: overweldigd worden, worstelen, leven ‘met’ en leven ‘voorbij’ een psychische kwetsbaarheid. Een herstelproces kent ups en downs, het is belangrijk om daar in begeleiding bij aan te sluiten voor het beste effect.

Blik op de toekomst

In 2020 deelden we ‘Samen werken aan herstel’: onze strategische koers 2020-2023, een kompas dat ons richting geeft voor de komende jaren. De cliënten en hun wensen blijven op nummer één staan. Daarnaast formuleren we in dit plan heldere, soms nieuwe accenten. Deze zijn het resultaat van een heroriëntatie op onze (veranderende) omgeving, op wie we zelf zijn en waar we goed in zijn. Onze medewerkers, cliënten en onze regionale partners waren hier nauw bij betrokken. De richting die we opgaan wordt daarom breed gedragen.  

Het advies van de commissie Dannenberg – ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ (2015) –vormt de basis van de koers. De essentie hiervan is om de (hoeveelheid) zorg en begeleiding te bieden die nodig is, zoveel mogelijk in de eigen woning en omgeving van de cliënt. Behandelen en begeleiden moeten hierbij naadloos in elkaar overlopen. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking op. Met partnerorganisaties in de keten. Maar zeker ook met de cliënt zelf, het directe sociale netwerk en de buurt. Zo versterkt iedereen elkaar en houden we samen de draagkracht en draaglast van een buurt beter in balans. 

Jaarbeeld 2020 - Aandacht voor alle leefgebieden 1

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

www.ribwbrabant.nl kreeg een restyle