Ben je ontevreden of heb je een klacht?

We zetten ons dagelijks in om kwalitatief goede zorg te verlenen. Toch blijft het mensenwerk en kan er iets misgaan of anders lopen dan gehoopt of verwacht. Als je ergens niet tevreden over bent of als je een klacht hebt dan willen we dit samen met jou zo goed en snel mogelijk oplossen.

Onderstaande klachtenprocedure is voor cliënten, ex-cliënten*, cliëntvertegenwoordigers, familie, naastbetrokkenen, deelnemers van dagbesteding en Kiemuren, studenten van Howie the Harp en deelnemers aan herstelgerichte trainingen/cursussen.

Voor het bespreken van een klacht kun je onderstaande stappen volgen:

 • Ga in gesprek met de medewerker over wie je ontevreden bent of een klacht hebt.
  Ben je ergens ontevreden over? Je kunt dit dan eerst bespreken met degene over wie je ontevreden bent. Vaak is rechtstreeks contact de snelste manier om iets aan de onvrede te doen en wordt er dan al een oplossing gevonden. Je geeft de medewerker(s) zo de gelegenheid om je beleving te begrijpen en om er iets aan te doen.

  Als je het moeilijk vindt om je onvrede te uiten, kun je hierbij ondersteuning vragen van de cliëntvertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon cliënten is er voor cliënten, is niet in dienst van RIBW Brabant en werkt dus onpartijdig en is onbevooroordeeld. De hulp van de cliëntvertrouwenspersoon kan op elk moment ingeschakeld worden. Hier zijn ook geen kosten aan verbonden.

  Familie of naasten van een cliënt kunnen bij vraagstukken rondom verplichte zorg hulp vragen van de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon werkt vanuit een landelijke organisatie, is onafhankelijk en kosteloos raadpleegbaar. Deze hulp kan, via de behandelinstellingen waarmee we samenwerken, ook op elk moment ingeschakeld worden.

  Is er geen oplossing gevonden of ben je ontevreden met hoe je klacht is opgelost? Of wil je het liever niet zelf eerst met diegene bespreken? Neem dan contact op met de onafhankelijk klachtenfunctionaris,  zie stap hieronder. 

 • Onafhankelijk klachtenfunctionaris
  De klachtenfunctionaris is een externe, onafhankelijke en onpartijdige functionaris. Je kunt bij de klachtenfunctionaris terecht met vragen, bemiddeling en advies over je rechten en klachtmogelijkheden. Jullie kijken samen hoe de klacht het beste verder behandeld kan worden zoals bijvoorbeeld met een gesprek. De klachtenfunctionaris streeft ernaar om samen tot een oplossing van je klacht te komen. Je kunt de klachtenfunctionaris per telefoon en per mail bereiken. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris.

  Contactgegevens onafhankelijk klachtenfunctionaris
  Vanaf 1 april 2024 werkt Stefanie van Dorst als onafhankelijk klachtenfunctionaris voor RIBW Brabant.
  Ze werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend.
  Je kunt haar bereiken via mail: [email protected] of via telefoon: 06 43 36 67 21. Wat prettig werkt, is als je haar een mail stuurt met je telefoonnummer zodat zij jou kan bellen.

 • Klacht indienen bij de Raad van Bestuur
  Heb je jouw onvrede besproken met de betrokken medewerker(s) of met de onafhankelijk klachtenfunctionaris en je bent nog niet tevreden, dan kun je dit ook kenbaar maken bij De Raad van Bestuur. Je kunt een mail sturen aan [email protected]. De Raad van Bestuur bekijkt vervolgens of zij kan bijdragen aan het oplossen van de situatie. 

 • Geschilleninstantie
  Lukt het niet om je klacht met de betreffende medewerker op te lossen en ben je niet tevreden hoe je klacht met de klachtenfunctionaris en de Raad van Bestuur is opgelost dan kan sprake zijn van een geschil. De Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg (WKKGZ) verplicht RIBW Brabant als zorgaanbieder om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Als RIBW Brabant zijn we aangesloten bij de geschilleninstantie Geestelijke Gezondheidszorg Nederland. Dit is een onafhankelijke landelijke instantie die geschillen tussen GGZ-instellingen en cliënten in behandeling neemt. 

  Een geschil wordt alleen door de geschilleninstantie in behandeling genomen wanneer je eerst je klacht bij RIBW Brabant hebt ingediend en deze nog niet is opgelost. Je kunt de klacht schriftelijk aan hen voorleggen. Voor het behandelen van het geschil brengen zij 52,50 euro in rekening. Wanneer je in het gelijk wordt gesteld kan de geschillencommissie een schadevergoeding aan je toekennen. 

  Contactgegevens Geschilleninstantie Geestelijke Gezondheidszorg Nederland
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  Telefoon: 070 – 310 53 80 
  Informatie over de klachtenprocedure van de landelijke geschilleninstantie op hun website.

* Ex-cliënten kunnen ook nog een klacht indienen, hiervoor gelden wel verjaringstermijnen. Deze staan opgenomen in het klachtenreglement. 

Volledige klachtenregeling

Je kunt de volledige klachtenregeling ook hier nalezen: Klachtenregeling RIBW Brabant

Maak je je als naaste zorgen?

Heb je als naastbetrokkene vragen of zorgen waarmee je niet terecht kunt bij de begeleiding? Je kunt voor steun en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Algemene opmerking?

Heb je een algemene opmerking die je graag via deze website aan ons door wilt geven? Vul dan onderstaand formulier in.

 • Je kunt je algemene vraag, idee of tip kwijt via dit contactformulier. Het secretariaat zorgt dat het op de juiste plaats terecht komt. Vervolgens nemen we contact met je op.

Wil je weten hoe je voor onze zorg in aanmerking komt?

Bij het aanmelden voor onze zorg, volg je enkele stappen, om te verkennen welke zorg bij jou past. Uiteraard kom je alleen bij ons terecht als jouw zorgvraag voortkomt uit een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid.

Vraag, tip of klacht? 1