Onze ervaringsdeskundige trainers sluiten aan bij de behoefte van de opdrachtgever vanuit de herstelvisie en de inzet van ervaringsdeskundigheid met het zicht op de drie sporen van een organisatie. Het beleid spoor, organisatiespoor en klantspoor.

Onze trainers met ervaringsdeskundigheid signaleren, adviseren bieden ondersteuning en trainingen om de organisatie verder te brengen in algehele proces. Tevens zijn zij een klankbord voor alle medewerkers. Hiermee brengen zij organisaties verder in de kanteling van een systeemgerichte aanpak naar een persoonsgerichte aanpak.

Advies als een maatpak

• Duur: in overleg (per dagdeel)
• Kosten in overleg
• Inzet: in overleg
• Locatie: in overleg
• Wanneer: in overleg

Binnen de verschillende niveaus van een organisatie kan er een beroep worden gedaan op de adviserende rol van de trainer om een bijdrage te leveren aan herstelondersteunening.

Individuele training(klantspoor)

Binnen de ondersteuning aan de cliënt kan er behoefte zijn aan een andere kijk op zorg. De trainer met ervaringsdeskundigheid is niet actief betrokken in de zorg en kijkt vanaf een afstand mee. Bijvoorbeeld middels een casusbespreking met een medewerker. Dit kan ook op een directe manier, waarin de trainer, eventueel samen met de vaste begeleider, in gesprek gaat met de cliënt en eventueel naastbetrokkenen. Waarbij de trainer aansluit vanuit de eigen ervaring en kennis van herstelondersteuning en bijbehorende werkwijze en methodieken.

Teamtraining (organisatiespoor)

Net als bij een ondersteuning op individueel niveau, kan dit op het niveau van een team ook op vraag en behoefte van een team. De trainer is in staat om te signaleren en vanuit deze signalen een advies uit te brengen met betrekking tot herstelondersteuning. Hiervoor hebben zij meerdere mogelijkheden in hun actieve aanbod. Na afstemming zullen zij een maatwerk offerte aan u overleggen.

Training voor de gehele organisatie (beleid spoor)

Binnen een organisatie heeft een trainer een adviserende rol vanuit de eigen ervaring en kennis van de herstelvisie, in de processen en uitvoering van bestaande en nieuwe werkwijze. Dit kan zijn op eigen initiatief of door deelname in projectgroepen, werkgroepen en samenwerking met collega’s in de verschillende functies.

Contact

Ben je geïnteresseerd? We staan je graag te woord via 013-5336646 of mail met team Training en Ontwikkeling: [email protected].