José werkt als Dorpsondersteuner Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel bij ContourdeTwern, samen met Suzanne, Herstelcoach bij RIBW Brabant, trekt ze de kar bij de Wijkcirkel Udenhout & Berkel-Enschot.

“Er zijn aardig wat volwassenen onder de 75 die niet per se zorg of ondersteuning nodig hebben, maar het wel moeilijk vinden een eigen sociaal netwerk op te bouwen”, vertelt José. “Zij kloppen bij ons aan, terwijl ze eerder zoeken naar vriendschap dan naar ondersteuning. In de stad zijn er voor die mensen verschillende voorzieningen, in de dorpen niet echt. In gesprekken met andere organisaties – naast ContourdeTwern en RIBW Brabant onder meer ASVZ, De Toegang, Prisma, Amarant, Fameus en GGz Breburg – bleek dat zij hier ook tegenaan liepen. Zo ontstond de Wijkcirkel Udenhout & Berkel-Enschot.”

Corona vormde een flinke tegenslag, de bijeenkomsten gingen vaak niet door. “Desondanks hebben we een groepje vaste bezoekers, die heel blij zijn dat ze bij ons terechtkunnen voor een praatje”, vult Suzanne aan. “De Wijkcirkel wordt georganiseerd door vrijwilligers. De groep wordt ‘omarmd’ door een cirkel van  samenwerkende organisaties. Er sluit regelmatig een zorgprofessional aan, om de organisatie een gezicht te geven en contactmogelijkheden laagdrempelig te maken. En om de onderlinge samenwerking en verbinding in de wijk te versterken. We merken nu al dat de lijntjes steeds korter worden. En dat voelt goed. Voor de bezoekers én voor ons.”