De oriëntatietraining Hulpverlener met ervaring is ontwikkeld door RIBW Brabant voor medewerkers die een herstelproces doormaakten en willen onderzoeken of ze dit kunnen inzetten in hun werk. De trainers zijn ervaringsdeskundigen van RIBW Brabant .

Joris, senior trainer met ervaringsdeskundigheid bij RIBW Brabant: “Het is een training waarin mensen die werken in de zorg, op een veilige manier met elkaar kunne praten over de ervaringen die ze zelf hebben met herstel. Gewoon omdat je weet dàt heeft die persoon nodig en dan ga je doorbraken krijgen. Ik gun het mensen om zichzelf mee te nemen in hun eigen werk. Om niet twee verschillende werelden te creëren voor zichzelf. Dat heb ik heel lang in mijn leven gedaan. Dus ik kan dat vanuit eigen perspectief zeggen. Maar dit is een van de meest krachtige om dit te integreren, die twee dingen.”

In deze film zie je wat de Hulpverlener met ervaring training inhoudt en vertellen de zorgprofessionals wat ze  zelf hebben geleerd.

Oriëntatietraining Hulpverlener met ervaring door ervaringsdeskundigen RIBW Brabant

YouTube thumbnail