RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek. Hierbij werken we herstelondersteunend en resultaatgericht. Voordelen van deze werkwijze zijn de korte lijnen en meer aandacht voor de zelfstandigheid en tevredenheid van cliënten.

Een methode die herstelgericht is en uitgaat van eigen regie. Doordat de cliënt duidelijke doelen op korte termijn benoemt, komt er meer grip op de bereikte resultaten en ontstaat er meer inzicht in de zorg. Er is veel interesse in deze, door ons ontwikkelde, methode.

Daarom brengen in deze film Claudia, cliënt, begeleider Diede en onze (toenmalige) bestuurssecretaris de methode en voordelen in beeld.

Herstelondersteunende en resultaatgerichte zorg RIBW Brabant

YouTube thumbnail