Jaarrekening RIBW Brabant 2018

12 juni 2019
De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van RIBW Brabant.

U kunt hier de jaarrekening van 2018 downloaden en bekijken.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt RIBW Brabant jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om inzicht: de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden.
Klik hier voor het Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur 2018. 

Zie ook:
In haar maandelijkse blog geeft Mariëlle ons een inkijkje in haar werk als ervaringsdeskundige ...
Dit jaar start de alweer de vijfde klas van Howie Brabant. In de eenjarige opleiding tot ...
Alle cliënten van RIBW Brabant hebben ongeveer anderhalve week geleden per post een ...