We helpen cliënten hun draai te vinden in het dagelijks leven. Zij staan aan het roer, wij bieden de (hoeveelheid) zorg en begeleiding die nodig is. Deze herstelondersteunende zorg geven we zoveel mogelijk in de eigen woning en omgeving van de cliënt. En op één of meerdere leefgebieden. We definiëren er zes:

1. Woonbegeleiding
2. Financiën en administratie
3. Gezondheid en regie op eigen leven
4. Sociale relaties
5. Werken, dagbesteding en leren
6. Gezin en huiselijke relaties

Een herstelproces kent ups en downs, het is belangrijk om daar in de begeleiding rekening mee te houden voor het beste effect. Ook samenwerking met de cliënt zelf, het directe sociale netwerk en de buurt zijn onlosmakelijk onderdeel van onze begeleiding. Zo versterkt iedereen elkaar en houden we samen de draagkracht en draaglast van een buurt beter in balans. In 2022 ondertekenden we het manifest Community Next met onze koepelorganisatie Valente voor een sterker landelijk netwerk, betere zorg en ondersteuning, en meer aandacht voor ‘meedoen’, participatie en inclusie.
Jaarbeeld 2022 - Aandacht voor alle leefgebieden 3

Blik op de toekomst

Onze strategische koers 2020-2023 ‘Samen werken aan herstel’ geeft onze organisatie richting. De cliënten en hun behoeften staan voor ons natuurlijk op nummer één. Onze koers bevat heldere accenten; het resultaat van een heroriëntatie op onze veranderende omgeving, op wie we zelf zijn en waar we goed in zijn. Onze medewerkers, cliënten en regionale partners waren nauw betrokken bij de heroriëntatie. In verbinding met hen herbekijken we jaarlijks onze doelen en prioriteiten, waardoor onze koers groot draagvlak heeft.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Jaarbeeld 2021 – Waar of niet waar 4