Alberto de Jezus was jarenlang wijkagent in Goirke, Hasselt en Bouwmeesterbuurt. Nu Senior Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) bij Politie Hart van Brabant.
“De ‘gewone burger’ die niet in aanraking komt met zorg of justitie heeft waarschijnlijk geen idee van de nauwe samenwerking tussen de politie en andere partijen in het sociaal domein, zoals woningcorporaties en zorgorganisaties”, begint Alberto. “Maar die is juist heel sterk. In Tilburg hebben we de ‘Buurtregie’: structurele, periodieke bijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente en voorgezeten door de wijkregisseur. In Goirke/Hasselt is dat bijvoorbeeld één keer per week. Daar zijn sowieso altijd de wijkagenten bij en de woningcorporaties. Maar ook maatschappelijk werk, jeugdzorg en andere zorgorganisaties. Iedereen kan kwesties inbrengen. Dat kan van alles zijn: overlast, verwaarlozing, verdachte situaties. Samen bepalen we bij wie een probleem ‘thuishoort’. Deze bijeenkomsten zorgen ervoor dat we elkaar écht kennen. Dat is heel belangrijk. Dingen zijn niet zo zwart-wit. Een strafbaar feit – zoals vernieling of mishandeling – is vaak een schreeuw om aandacht. Er zit méér achter: psychische klachten, geldzorgen, verslaving. Er is dan méér nodig dan wij als politie op kunnen lossen. Omdat het netwerk in de buurt sterk is, zoeken we elkaar ook in acute situaties makkelijker op. Samen zoeken we naar de beste oplossing. En we lopen ook regelmatig bij elkaar binnen om bij te praten met een bak koffie.”