In Team Safehouse (in Tilburg) werken herstelcoaches en herstelondersteuners nauw samen met ervaringsdeskundige medewerkers. Onder andere in het Safehouse, waar RIBW Brabant begeleid wonen aan cliënten biedt na een klinische opname (verslaving). Sandra van Gils maakt als herstelcoach deel uit van dat team. Ze koos heel bewust voor RIBW Brabant, vanwege de aanpak en visie. “Naar mijn idee begint herstel pas écht na behandeling. De nazorg die wij bieden is daarom heel belangrijk. Wanneer een nieuwe cliënt zich aanmeldt, gaan we samen aan de slag met een herstelplan. Als herstelcoach neem ik met de cliënt de regie, we stellen doelen op maat. Vervolgens bekijk ik met mijn collega’s wie kan ondersteunen op de verschillende levensgebieden, zoals wonen, werken en regie op eigen leven. Dat is zo mooi bij RIBW Brabant: onze begeleiding is een totaalpakket, we kijken niet slechts naar één resultaatgebied. In het Safehouse is bovendien de ruimte om voor langere tijd intensieve ondersteuning te bieden. Stapsgewijs en vanuit verschillende deskundigheidsprofielen werken we samen met onze cliënten aan langdurig herstel. Ieder vanuit eigen kennis en ervaring; we vullen elkaar aan.”

Lisa Verstappen, uitvoerend ervaringsdeskundig medewerker, beaamt dat. “Ik vind het heel bijzonder dat we in dit team als gelijken worden gezien. Ik heb niet gestudeerd, zoals Sandra, en ik ben me er van bewust dat ik andere kennis heb. We leren van elkaar. De ondersteuning die ik niet kan bieden, biedt Sandra. Én andersom. Ik denk dat zowel kennis als ervaring nodig is om succes te behalen. Zelf heb ik twintig jaar gebruikt. Alléén die ervaring is niet genoeg; het is een kunst om ‘m op de juiste manier in te zetten. Zo’n twee jaar geleden startte ik als vrijwilliger in het Safehouse. Daar mocht ik – na het volgen van een beroepstraining – als ervaringsdeskundig medewerker aan de slag. Mijn meerwaarde? Begrip. Ik weet hoe moeilijk het is én ik herken de verschillende fases van herstel bij cliënten. Zodoende kan ik daar goed op inspelen.”

Een van die cliënten is Sammy (28). Hij gebruikte vijftien jaar verschillende verslavende middelen. Lange tijd leefde hij in waanzin. “Na drie dagen detoxen en vier weken in een afkickkliniek kwam ik in Tilburg in het Safehouse terecht. Ik moest helemaal opnieuw beginnen, leren met het leven om te gaan. Dat was hard werken, maar mijn begeleiders hebben me met álles geholpen. Samen met mijn herstelcoach Sandra maakte ik een plan; met haar kan ik goed praten, ook over praktische zaken zoals administratie en financiën. Daarnaast heb ik goed geluisterd naar de ervaringsdeskundig medewerkers van RIBW Brabant. Met hen praat ik over de machteloosheid die je soms voelt tijdens het afkicken, over zucht en waanzin.

Iemand die dat niet heeft meegemaakt kan zich daar moeilijker in verplaatsen. Door hun adviezen in mijn eigen leven toe te passen, heb ik flinke stappen gezet. Juist die mix van kennis en ervaring in begeleiding is heel krachtig. De laatste twee jaar heb ik zoveel shit opgelost. Ik ben nu negentien maanden clean, uit de schulden en ik woon weer op mezelf. Als ik het alleen had moeten doen, was ik nog lang niet zo ver geweest.”