“Bij Casade behandelen wij diverse thema’s binnen het project ‘Thuis in de wijk’. Die thema’s hebben veel overlap met wat RIBW Brabant doet. Daarom werken we intensief samen. Dat kan ook niet anders. Wij huisvesten mensen met een smalle beurs, maar ook de doelgroep van RIBW Brabant. Deze mensen met een kwetsbaarheid maken de stap om zelfstandig te gaan wonen en zijn daarmee tegelijkertijd cliënt bij RIBW Brabant én huurder bij Casade. Natuurlijk geven wij deze huurders extra aandacht. We houden er zicht op dat mensen niet vereenzamen, en we letten ook op de relatie met de buurt. Samen met RIBW Brabant hebben we de opgave om binnen de regio het beschermd wonen in de wijk te brengen én nieuwe woonvormen te creëren waarbij mensen met een kwetsbaarheid samen kunnen leven met de andere bewoners.”