“Binnen de gemeente Waalwijk streven we ernaar dat mensen zo zelfredzaam mogelijk zijn. Waar we voorheen mensen naar de zorg toebrachten, brengen we nu steeds vaker zorg naar de mensen. Het doel: hen zo optimaal mee laten doen in de samenleving. Bij de gemeente maken we ons soms zorgen over de leefbaarheid van sommige toch al zwakke buurten, die de komende jaren steeds meer kwetsbare mensen moeten huisvesten. Dat vraagt iets van de acceptatie door de huidige bewoners, die het vaak al niet gemakkelijk hebben. Samen met RIBW Brabant en een groot aantal andere partijen zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, welzijnswerkers en wijkagenten, bekijken we wat we de komende jaren voor die inwoners kunnen betekenen. Tegelijkertijd achterhalen we hoe we ervoor kunnen zorgen dat kwetsbare bewoners niet vereenzamen, maar onder de mensen komen. Met activiteiten in de wijk en nieuwe woonconcepten proberen we bewoners mét en zonder beperkingen uit te dagen iets voor elkaar te betekenen.”