Vraag of klacht?

Tips, zorgen, compliment of klacht? We horen graag van je
Jij bent de expert! Wij horen graag van jou als cliënt, wat we goed doen maar ook wat we niet zo goed doen. Daar kunnen én willen we van leren! Ons laten weten wat jij ervaart, kan op verschillende manieren:


Algemene opmerking?

Je kunt je algemene vraag, idee of tip kwijt via het contactformulier.  Het secretariaat zorgt dat het op de juiste plaats terecht komt. 

Ben je een naaste en maak je je zorgen over een cliënt? 
Heb je als naastbetrokkene vragen of zorgen waarmee je niet terecht kunt bij de begeleiding? Je kunt voor steun en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon .

Ontevreden?

Misschien ben je ergens ontevreden over. Er zijn vier mogelijkheden om een klacht te bespreken:

1. Gesprek met de begeleiding
Ben je ergens ontevreden over? Bespreek dit dan met de medewerker(s) die betrokken zijn bij je klacht. Vaak is rechtstreeks contact de snelste manier om iets aan de onvrede te doen. Je geeft de medewerker(s) zo de gelegenheid om je beleving te begrijpen en om er iets aan te doen.
Als je het moeilijk vindt om je onvrede te uiten, kun je hierbij ondersteuning vragen van de cliëntvertrouwenspersoon . De cliëntvertrouwenspersoon werkt onpartijdig en is onbevooroordeeld en is dus niet in dienst van RIBW Brabant.  

2. Gesprek met de (team)manager
Kom je er met de betrokken medewerker(s) niet uit? Bespreek dit dan met de (team)manager. De (team)manager luistert naar je en bespreekt samen met jou wat voor je de beste weg is om tot een oplossing te komen. 
 
3. Klacht indienen bij de Raad van Bestuur
Heb je jouw onvrede besproken met de betrokken medewerkers én de (team)manager en je  bent nog niet tevreden, dan kun je dit kenbaar maken bij De Raad van Bestuur. Je kunt een mail sturen aan raadvanbestuur@ribwbrabant.nl. De Raad van Bestuur bekijkt vervolgens of zij kan bijdragen aan het oplossen van de situatie.  

4. Externe klachtencommissie
Ben je niet tevreden met de uitkomst van de interne klachtbehandeling,  dan kun je je klacht voorleggen aan een externe klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie werkt voor zowel voor cliënten van RIBW Brabant als van SMO Traverse. Het doel van de commissie is drieledig:
• Het aanbieden van onafhankelijke bemiddeling en de behandeling van klachten.
• Het bevorderen van herstel van de vertrouwensrelatie tussen klager en beklaagde.
• Het adviseren van de Raad van Bestuur over het aanbrengen van verbeteringen in de zorg en dienstverlening en de (eventuele) samenwerking met andere organisaties.

Je kunt de externe commissie vragen een oordeel over de klacht te geven door een verzoek te sturen aan externeklachtencommissie@ribwbrabant.nl  of door een brief te richten aan: 

RIBW Brabant
T.a.v. secretariaat externe klachtencommissie RIBW Brabant
Postbus 10008
5000 JA Tilburg

Het is niet perse noodzakelijk om eerst met betrokkenen in gesprek te gaan. Je kunt altijd je klacht direct neerleggen bij de externe klachtencommissie als dat je voorkeur heeft. Zij toetst overigens wel of een interne klachtbehandeling heeft plaatsgevonden. Maar ervaring leert dat een persoonlijk gesprek vaak een betere oplossing is.
Meer weten?
Heeft je partner, kind, ouder, broer, zus of vriend een psychiatrische stoornis? Dan betekent dat ...
Als cliënt van RIBW Brabant kun je via deze link op Triasweb een melding maken van een ...