“Met al onze goede bedoelingen om een goed systeem op te tuigen, mogen we nooit vergeten voor wie we het allemaal doen: de cliënt”, stelt Evelien van Etten, Manager Innovatie en Ontwikkeling. “De belangrijkste taak van ervaringsdeskundigen is om ons daar voortdurend aan te herinneren – vanuit eigen ervaring en gedeelde ervaring. Ook reflecteren zij vanuit eigen ervaringen.”

Organisatiebreed

Binnen onze strategische koers 2020 – 2023 houden we als richtlijn aan dat straks in alle teams ervaringsdeskundigheid vertegenwoordig is: minimaal één ervaringsdeskundige in teams met minder dan acht medewerkers, minimaal twee in teams met méér dan acht medewerkers.

“Wij geloven namelijk dat ervaring werkt, op alle vlakken”, vertelt Evelien. “Bijna tien procent van onze circa vijfhonderd medewerkers is ervaringsdeskundig. Ook bieden wij jaarlijks plek aan ongeveer 20 ervaringsdeskundige stagiaires van de opleiding Howie the Harp. Zij zijn niet alleen werkzaam in het primaire proces, dus in de directe zorg voor cliënten, maar in de gehele organisatie. In de wijk, bij KREW en de Kiemuren, in de teams Zorgbemiddeling, Beleid & Innovatie, als Teamcoach, bij Training & Ontwikkeling, Howie the Harp en in de OR. Ons uitgangspunt is om organisatie breed te werken met ervaringsdeskundigen. Door hun eigen ervaring met zorg, helpen zij ons om onze manier van zorgverlening te verbeteren.”

Kennis delen

Met vallen en opstaan heeft RIBW Brabant ervaringsdeskundigheid succesvol geïmplementeerd. “Dat was voor ons een leerzaam traject. En dat is nog steeds zo, want we zijn er nog niet. We zijn pas ‘klaar’ als ervaringsdeskundigheid echt in ál onze teams vertegenwoordigd is”, aldus Evelien. “De opgedane kennis en kunde delen we graag met anderen. En we ondersteunen externe partijen, bijvoorbeeld met de cursus Hulpverlener met ervaring en de cursus Mental Health First Aid (MHFA).”

Ervaringsdeskundigheid efficiënt en effectief inzetten?

We schreven er een whitepaper over. Dit document bevat relevante achtergrondinformatie en sprekende praktijkvoorbeelden. Zelf aan de slag met ervaringsdeskundigheid in uw organisatie? Check dan vooral ook onze zes tips voor succes! 

Interesse voor de opleiding tot of over ervaringsdeskundigheid?

Individueel: de eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige leert je jouw ervaring om te zetten naar ervaringskennis.

In company: Hoe zet jouw organisatie ervaringsdeskundigheid efficiënt en effectief in om echt te komen tot een transformatie?

 

Jaarbeeld 2019 – De mix van kennis en ervaring in begeleiding is heel krachtig 2