Cliënten ontvangen steeds vaker ondersteuning op meerdere leefgebieden tegelijk en in hun eigen omgeving: thuis. Onze medewerkers krijgen hierdoor met complexere casussen te maken; vaak is er sprake van een combinatie van psychische kwetsbaarheid en bijvoorbeeld verslaving of een lichte verstandelijke beperking (lvb). Deze verschuiving vraagt om creativiteit en veerkracht, van ons en maar ook van de buurt. Het vraagt óók om meer samenwerking in de keten. Met een sterk netwerk zorgen we samen voor een buurt in balans.

Programma Weer Thuis Hart van Brabant

RIBW Brabant neemt verantwoordelijkheid en toont daadkracht door met oplossingen te komen. Bijvoorbeeld binnen het samenwerkingsprogramma ‘Weer thuis’, dat bijdraagt aan een betere verdeling van mensen met een kwetsbaarheid over wijken en dorpskernen in de regio Hart van Brabant. En cliënten een ‘zachte landing’ in de buurt geeft. ‘Weer Thuis’ is een regio-opdracht. Met diverse partners – van regiogemeentes tot zorgaanbieders en woningcorporaties – creëren we een breed palet aan woonvoorzieningen, zorgen we voor een ‘Beschermd Wonen Uitstroommonitor’ en richten we een matchingspunt in zodat cliënten op de juiste plek wonen. Dat is broodnodig, als we willen dat cliënten thuis werken aan herstel.
Jaarbeeld 2020 - Aandacht voor alle leefgebieden 2

Toegankelijke ondersteuning, in de buurt en zonder indicatie

Cliënten krijgen niet zomaar een indicatie of beschikking. Sterker nog: ze zijn soms beter geholpen zonder ‘stempel’ (en het stigma dat daarbij kan horen). Het is dan wel belangrijk dat ze ergens terecht kunnen. Daarom schuift RIBW Brabant steeds meer op naar de zogenaamde ‘0-de lijn’: algemeen toegankelijke ondersteuning waar geen indicatie voor nodig is. Bijvoorbeeld door in te zetten op initiatieven zoals Het Kiemuur, het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg (MSS) en de Wijkcirkels. We willen sociale inclusie bewerkstelligen: een vangnet zijn voor iedereen die het (even) nodig heeft.

Daarnaast ontwikkelen we – in 2020 en daarna – in samenwerking met gemeenten, zorgpartijen en woningcorporaties in de regio Hart van Brabant nieuwe wooninitiatieven, zoals Gemengd Wonen-projecten. ‘Reguliere’ huurders kiezen er zelf bewust voor om samen te wonen met mensen met een kwetsbaarheid of zorgvraag. Hierdoor ontstaat een bijzondere dynamiek in de buurt. Wij geloven in de kracht van wederkerigheid van ‘zorgvragers en zorgdragers’.

www.hetkiemuur.nl

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

 

www.ribwbrabant.nl kreeg een restyle