Actueel

Ervaringsdeskundige slaat een brug tussen ons en onze huurders

4 september 2018
Woningcorporatie WonenBreburg maakt gebruik van de ervaringsdeskundigen van RIBW Brabant. Collin Hoefnagel zet als senior ervaringsdeskundige zijn eigen ervaringen als hulpverlener én cliënt in, om zo aansluiting te vinden bij mensen die zorg nodig hebben. Bij WonenBreburg geeft Collin huismeesters en woonconsulenten inzicht in de belevingswereld van deze huurders, waardoor het contact beter verloopt. Hoe Collin dat doet ziet u in een bondige film.

Collin film wijk WBB
De samenwerking met WonenBreburg is in januari 2018 gestart. De woningcorporatie heeft dagelijks te maken met de veranderende maatschappij, waarin mensen met een kwetsbaarheid meer op zichzelf zijn aangewezen. Medewerkers merken dat contact met deze huurders soms moeizaam verloopt. “De inzet van een ervaringsdeskundige geeft onze huismeesters en woonconsulenten meer inzicht in de belevingswereld van een huurder die bijvoorbeeld overlast veroorzaakt”, merkt Koos Boer, teamleider Wonen bij WonenBreburg. “De ene keer moet je een stapje terug doen om vooruit te komen, de andere keer is een strikte aanpak noodzakelijk. Collin adviseert ons welke toon het beste werkt.”

WonenBreburg is binnen één team in Tilburg gestart met de inzet van een ervaringsdeskundige van RIBW Brabant. Koos ervaart dat zijn collega’s zich vanaf het begin openstellen voor Collin. “Ze leggen concrete casussen aan hem voor, waar ze zijn hulp bij vragen. Collin weet vervolgens een brug te slaan tussen onze mensen en de huurder.”

Vertrouwen winnen

Bert Wielaert is één van de huismeesters met wie Collin op pad gaat. “In mijn vak krijg ik dagelijks te maken met verwarde mensen, huurders met een rugzakje en bewoners die psychiatrische zorg nodig hebben”, vertelt de ervaren huismeester. Hij noemt de inzet van de ervaringsdeskundige een extra ‘tool’ om sneller actie te ondernemen en de huurder de hulp te bieden die nodig is. “Collins tips en adviezen om het vertrouwen van deze huurders te winnen, zijn heel waardevol. Ons doel is een leefbare wijk, waar het voor iedereen prettig wonen is. We mogen de huurder die zorg nodig heeft daarom niet uit het oog verliezen.”

Als ervaringsdeskundige kan Collin dichterbij komen, merkt hij. “De woningcorporatie is een van de eerste schakels in het contact met kwetsbare burgers. Door in een vroeg stadium te signaleren en hulp te bieden, kunnen we deze mensen in hun kracht zetten. Anders dan misschien wordt gedacht, praat ik niet per se over mijn eigen verhaal om het contact te leggen. Ik werk al ruim twintig jaar in de hulpverlening én ben zelf cliënt geweest. Daardoor weet ik heel goed hoe professionals cliënten benaderen en hoe dat effectiever zou kunnen.”

Benieuwd wat de ervaringsdeskundigen van RIBW Brabant voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Evelien van Etten, manager herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid bij RIBW Brabant, via 013 533 66 46, of mail naar: evanetten@ribwbrabant.nl

Bekijk de film hier
Actueel
Eind 2019 zijn we als RIBW Brabant gestart met de ontwikkeling van onze strategische koers voor de ...
RIBW Brabant ondertekende samen met 22 organisaties in de regio Midden-Brabant een convenant voor ...
Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma (onbedoeld en onbewust) ...